Markizy koszowe

smileInformacje og�lne
Markizy koszowe mo�na podzieli� ze wzgl�du na kszta�t: klasyczne, kuliste. Stosuje si� g��wnie nad witrynami, drzwiami sklepowymi. Ich efektowny wygl�d przyci�ga uwag� klient�w. Mog� sta� si� elementem reklamowym, na kt�rym �adnie prezentuj� si� napisy. Markizy zabezpieczaj�, tak�e wyeksponowane w witrynach towary przed niszcz�cym promieniowaniem s�onecznym i wysok� temperatur�. Wykonane s� z konstrukcji aluminiowej, pokrytej tkanin� PCV lub tkanin� akrylow� impregnowan�. Dost�pna du�a gama kolorystyczna tkanin.
smile
smile
smile

Wspolpracujemy z:

        


Nowosci